Miljöpolicy

Vi följer givetvis gällande lagar på miljöområdet.

Vi har också ett aktivt miljöledningssystem för att förebygga och minimera våra miljörisker.

Vi jobbar speciellt med att minska vår miljöpåverkan vad avser:

  • Utsläpp från våra fordon.
  • Rutiner vid avfallshantering.

Vi sätter årliga mål för ständiga förbättringar.