Transporter

HALI utför transporter med olika typer av containrar med lastväxlare och liftdumpers. Vi kan även utföra transporter av bred last enligt Trafikverkets direktiv. Våra kranbilar besöker alla orter i Hälsingland någon gång per vecka och utför lastningar med kran.

Som service för återvinningsstationer kan vi städa och sanera dessa samt utföra sandning och snöröjning vintertid. Även fastighetsnära återvinningsplatser med större kärl kan servas. Vi utför även tömningar av kärl i en mängd olika storlekar.

Transporter med Container

Vi kan utföra alla typer av transporter med container. Då använder vi lastbilar med flakväxlare samt liftdumpers.

Transporter med bred last

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet att genomföra transporter med bred last. Vi följer Trafikverkets direktiv i dessa fall.

Sandning av ÅVS / FNI

Vi har en specialutrustad pickup för att snöröja och sanda mindre objekt som återvinningsstationer (ÅVS) och fastighetsnära insamlingskärl (FNI).

Städning av ÅVS / FNI

Vi utför städning och sanering av mindre objekt som återvinningsstationer (ÅVS) och fastighetsnära insamlingskärl (FNI).

Kärltömmning

Vi utför kärltömning av olika typer av storlekar av kärl.

Kranlastning hos kund

Våra kranbilar besöker alla orter i Hälsingland någon gång per vecka och utför lastningar med kran. .

För hjälp med transporter kontakta oss:

Telefon: 0271-23074

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande